tariifinomenklatuur [Eesti]:

2700000000 80 MINERAALKÜTUSED, MINERAALÕLID JA NENDE DESTILLEERIMISSAADUSED; BITUUMENAINED; MINERAALVAHAD.

V JAOTIS MINERAALSED TOOTED.

 • 2701000000 80 : Kivisüsi; kivisöebriketid jm kivisöest toodetud tahkekütused
 • 2702000000 80 : Ligniit, aglomeeritud või aglomeerimata, v.a gagaat
 • 2703000000 80 : Turvas (sh allapanuks kasutatav turvas), aglomeeritud või aglomeerimata
 • 2704000000 80 : Koks ja poolkoks kivisöest, ligniidist või turbast, aglomeeritud või aglomeerimata; retordisüsi
 • 2705000000 80: Kivisöegaas, veegaas, generaatorigaas jms gaasid (v.a naftagaasid jm gaasilised süsivesinikud)
 • 2706000000 80: Kivisöe-, ligniidi- või turbatõrv ja muud mineraaltõrvad, dehüdratiseeritud või dehüdratiseerimata, osaliselt destilleeritud või destilleerimata, sh taastatud tõrvad
 • 2707000000 80 : Õlid jm tooted kõrgel temperatuuril destilleeritud kivisöetõrvast; samalaadsed tooted, milles aromaatsete komponentide mass ületab mittearomaatsete komponentide massi
 • 2708000000 80 : Kivisöetõrvast või muudest mineraaltõrvadest saadud pigi ja pigikoks
 • 2709000000 80 : Naftast ja bituminoossetest mineraalidest saadud toorõlid
 • 2710000000 80 : Naftaõlid ja bituminoossetest mineraalidest saadud õlid (v.a toorõlid); mujal nimetamata preparaadid, mis sisaldavad põhikomponendina 70|% massist ja rohkem naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid, mis on nende preparaatide põhikoostisosadeks; õlijäätmed
 • 2711000000 80 : Naftagaasid jm gaasilised süsivesinikud
 • 2712000000 80 : Vaseliin; parafiin, mikrokristalne naftavaha, toorparafiin, osokeriit, ligniidivaha, turbavaha, muud mineraalsed vahad jms sünteesil või muudel menetlustel saadud tooted, värvitud või värvimata
 • 2713000000 80 : Naftakoks, naftabituumen jm nafta- või bituminoossetest mineraalidest saadud õlide tootmisjäägid
 • 2714000000 80 : Looduslik bituumen ja asfalt; bituumenkilt, põlevkivi ja õliliivad; asfaltiidid ja asfaltkivimid
 • 2715000000 80 : Bituumenisegud loodusliku asfaldi või bituumeni, naftabituumeni, mineraaltõrva või sellest saadud pigi baasil (nt bituumenmastiks, vedeldatud bituumen)
 • 2716000000 80: Elektrienergia