tariifinomenklatuur [Eesti]:

4600000000 80 ÕLGEDEST, ESPARTOST JA MUUDEST PUNUMISMATERJALIDEST TOOTED; KORV- JA VITSPUNUTISED.

IX JAOTIS PUIT JA PUITTOOTED; PUUSÜSI; KORK JA KORGIST TOOTED; ÕLGEDEST, ESPARTOST JA MUUDEST PUNUMISMATERJALIDEST TOOTED; KORV- JA VITSPUNUTISED.

  • 4601000000 80 : Põimikud jms tooted punumismaterjalidest, lindiks ühendatud või mitte; punumismaterjalid, põimikud jms tooted nendest, paralleelsetest kiududest lamevormiks kokku punutud või kootud, ka valmistooted (näiteks matid, kiudvaibad, võrestikud)
  • 4602000000 80 : Korvpunutised, vitspunutised jms tooted, valmistatud punumismaterjalidest kindla kuju järgi või toodetud rubriigi|4601|punutistest; tooted käsnkõrvitsast