tariifinomenklatuur [Eesti]:

8800000000 80 ÕHUSÕIDUKID, KOSMOSEAPARAADID JA NENDE OSAD.

XVII JAOTIS SÕIDUKID, ÕHUSÕIDUKID, VEESÕIDUKID JA MUUD TRANSPORDIVAHENDID.

  • 8801000000 80 : Õhupallid ja dirižaablid; purilennukid, deltaplaanid jm mootorita õhusõidukid
  • 8802000000 80 : Muud õhusõidukid (näiteks helikopterid, lennukid); kosmoseaparaadid (sh satelliidid) ja ballistilised ning kosmoseaparaatide kanderaketid
  • 8803000000 80 : Rubriikide|8801|ja 8802|kaupade osad
  • 8804000000 80: Langevarjud (sh juhitavad langevarjud ja laugurid) ning rotovarjud; nende osad ja tarvikud
  • 8805000000 80 : õhusõidukite stardiseadmed; seadmed õhusõidukite pidurdamiseks laevalael jms; maapealse lennutreeningu seadmed; eelnimetatud toodete osad