tariifinomenklatuur [Eesti]:

9700000000 80 KUNSTITEOSED, KOLLEKTSIOONIOBJEKTID JA ANTIIKESEMED.

XXI JAOTIS KUNSTITEOSED, KOLLEKTSIOONIOBJEKTID JA ANTIIKESEMED.

  • 9701000000 80 : Maalid, joonistused ning pastellmaalid, täielikult käsitsi teostatud (v.a rubriiki|4906|kuuluvad joonised ning käsitsi kaunistatud ja maalitud kaubad); kollaažid jm dekoratiivpannood
  • 9702000000 80 : Originaalgravüürid, -estambid ja -litograafiad
  • 9703000000 80 : Originaalskulptuurid ja kujud mis tahes materjalist
  • 9704000000 80: Postmargid, maksumärgid, tempelmargid, esimese päeva ümbrikud, tervikasjad (tempelpaber) jms, kasutatud või kasutamata, v.a rubriiki|4907|kuuluvad
  • 9705000000 80 : Kollektsioonid ja kollektsiooniobjektid zooloogia, botaanika, mineraloogia, anatoomia, ajaloo, arheoloogia, paleontoloogia, etnograafia või numismaatika valdkonnast
  • 9706000000 80: Üle saja aasta vanused antiikesemed