tariifinomenklatuur [Eesti]:

2600000000 80 MAAGID, RÄBU JA TUHK.

V JAOTIS MINERAALSED TOOTED.

 • 2601000000 80 : Rauamaagid ja -kontsentraadid, sh põletatud püriidid
 • 2602000000 80 : Mangaanimaagid ja -kontsentraadid, sh rauasisaldusega mangaanimaagid ja -kontsentraadid mangaanisisaldusega üle 20|% kuivaine massist
 • 2603000000 80: Vasemaagid ja -kontsentraadid
 • 2604000000 80: Niklimaagid ja -kontsentraadid
 • 2605000000 80: Koobaltimaagid ja -kontsentraadid
 • 2606000000 80: Alumiiniumimaagid ja -kontsentraadid
 • 2607000000 80: Pliimaagid ja -kontsentraadid
 • 2608000000 80: Tsingimaagid ja -kontsentraadid
 • 2609000000 80: Tinamaagid ja -kontsentraadid
 • 2610000000 80: Kroomimaagid ja -kontsentraadid
 • 2611000000 80: Volframimaagid ja -kontsentraadid
 • 2612000000 80 : Uraani- ja tooriumimaagid ning -kontsentraadid
 • 2613000000 80 : Molübdeenimaagid ja -kontsentraadid
 • 2614000000 80: Titaanimaagid ja -kontsentraadid
 • 2615000000 80 : Nioobiumi-, tantaali-, vanaadiumi- ja tsirkoonimaagid ning -kontsentraadid
 • 2616000000 80 : Väärismetallimaagid ja -kontsentraadid
 • 2617000000 80 : Muud maagid ja nende kontsentraadid
 • 2618000000 80 : Raua või terase tootmisel saadud teraräbu (räbuliiv)
 • 2619000000 80 : Räbu, dross (v.a teraräbu), tagi jm raua või terase tootmisjäägid
 • 2620000000 80 : Räbu, tuhk ja jäägid (v.a raua või terase tootmisel saadud), mis sisaldavad metalli, arseeni või nende ühendeid
 • 2621000000 80 : Muu räbu ja tuhk, sh merevetikatuhk; olmejäätmete põletamise tuhk ja jäägid