tariifinomenklatuur [Eesti]:

9200000000 80 MUUSIKARIISTAD; NENDE OSAD JA TARVIKUD.

XVIII JAOTIS OPTIKA-, FOTO-, KINO-, MÕÕTE-, KONTROLL-, TÄPPIS-, MEDITSIINI- JA KIRURGIAINSTRUMENDID NING -APARATUUR; KELLAD; MUUSIKARIISTAD; NENDE OSAD JA TARVIKUD.

  • 9201000000 80 : Klaverid, sh automaatklaverid; klavessiinid jt klahvkeelpillid
  • 9202000000 80 : Muud keelpillid (näiteks kitarrid, viiulid, harfid)
  • 9205000000 80 : Puhk- ja muud õhkpillid (näiteks orelid, akordionid, klarnetid, trompetid, torupillid), v.a laadaorelid ja leierkastid
  • 9206000000 80 : Löökpillid (näiteks trummid, ksülofonid, taldrikud, kastanjetid, marakaad)
  • 9207000000 80 : Muusikariistad, mille heli tekitatakse või võimendatakse elektriliselt (näiteks orelid, kitarrid, akordionid)
  • 9208000000 80 : Mängutoosid, laadaorelid, leierkastid, mehaanilised laululinnud, muusikalised saed jm muusikariistad, mis ei kuulu käesoleva grupi ühtegi teise rubriiki; igat liiki peibutusviled; viled, sarved jm suuga puhutavad signaalinstrumendid
  • 9209000000 80 : Muusikariistade osad (näiteks mängutooside mehhanismid) ja tarvikud (näiteks kaardid, kettad ja rullid mehaanilistele muusikariistadele); igat liiki metronoomid, helihargid ja kammertonid