tariifinomenklatuur [Eesti]:

7500000000 80 NIKKEL JA NIKKELTOOTED.

XV JAOTIS MITTEVÄÄRISMETALLID JA NENDEST VALMISTATUD TOOTED.